Magda

publicado en: testimonios | 0

 

 

Els camins del cos

Acollir(-me), escoltar(-me), sentir(-me), descobrir(-me), paraules que ressonen dintre meu durant, i també després de, cada trobada.

Un nou aprenentatge, una altra manera d’encarar-me amb allò que soc i allò que sento, juntament amb els altres, a través del moviment i l’experimentació, joiosa i confiada, amb el cos.