moviment conscient és una pràctica vivencial basada en l’escolta, l’exploració sensorial i la presa de consciència a través del moviment. Partint d’una visió holística de l’ésser humà, i de la confiança en el potencial que cada persona acull per desenvolupar plenament les seves capacitats. Atents al que fem, desperts al que sentim, sensibles als processos interns. S’alternen de manera orgànica la pausa i l’activitat, el moviment i la quietud. Des del més proper i palpable, cap a una dimensió més àmplia i global de ressonància amb un mateix, amb els altres i amb allò que ens envolta. Ofereixo propostes específiques que comparteixen l’essència d’aquest treball.  

 

T’animes a provar?